Huisartsenpraktijk SassemBourg - Jan van Brabantweg 35 - 2171 HC Sassenheim - telefoon: 0252 211253
Openingstijden
De praktijk is geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Inloop spreekuur
Er is dagelijks een inloop spreekuur tussen 8.00 en 9.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Het inloopspreekuur is bedoeld om een kleine klacht te behandelen. De tijd die er per persoon voor staat, is ongeveer 5 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben of komt u met meerdere klachten, dan verzoeken wij u om telefonisch een afspraak te maken.
Afspraken spreekuur
Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Indien u meer tijd denkt nodig te hebben, bespreek dit dan bij het maken van de afspraak. In dat geval kunnen we meer tijd reserveren en wordt uitlopen van het spreekuur voorkomen.

Dokter Nanninga heeft spreekuur op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag.
Dokter Blok heeft spreekuur op maandag, dinsdagochtend en vrijdag.

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur de assistente bellen voor een afspraak.

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur van de huisarts is van 13.00 tot 13.30 uur.

Tussen 11.30 en 13.00 uur & tussen 13.30 en 15.30 uur kunt u de assistente bellen voor overige vragen en uitslagen.

Thuisbezoek
Indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of een thuisbezoek noodzakelijk is.
Een thuisbezoek dient u vóór 9.30 uur aan te vragen en wordt tussen 10.00 en 12.00 uur afgelegd. Realiseert u zich wel dat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling op de praktijk veel beter zijn dan bij u thuis.
De assistente
De assistente maakt afspraken voor het spreekuur en thuisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhalingsrecepten.

Bij de assistente kunt u, na telefonische afspraak, verder terecht voor:

 • Bloeddruk meting
 • Glucose meting
 • Oren uitspuiten
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Wratten aanstippen
 • Injecties
 • Reizigersadvisering
Tevens kunt u bij haar terecht voor het laten onderzoeken van uw urine. Vooral vrouwen kunnen nog wel eens last hebben van een blaasontsteking. Als u pijn heeft bij het plassen of heel vaak moet plassen, is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Indien u uw urine voor 10.00 uur 's ochtends afgeeft bij de assistente, kunt u meestal aan het eind van de middag al bellen voor de uitslag. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje. Urinepotjes kunt u bij ons verkrijgen.
Let u er wel op dat u de urine maximaal 1 uur buiten de koelkast kan bewaren.
Praktijkondersteuner
In de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. Zij heeft spreekuren volgens afspraak op dinsdag en donderdag en legt zo nodig ook huisbezoeken af.

De praktijkondersteuner is o.a. deskundig op het gebied van:

 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Astma en COPD